Gongzheng GZC3202SG

Gongzheng GZC3202SG Dimatix StarFire